Pujas & Yagnas

KEDARESWARA VRATAM
SATYANARAYANA VRATAM
Ganapathi Homam
GRUHA PRAVESHAM
Rudrabhishekam
Ganapathi Pooja
Vaasthu Homam
Surya Graha Santhi
Navagraha Pooja
ayush Homam
Vahana Pooja
Namakaranam
Gho Pooja
Navagraha Shanthi Homam
Mangala Gowri Devatha Sumangali Pooja
Punhyavachanam
Shashtiabdapoorthi
Laxmi pooja
Saraswathi Pooja
swarnambika pooja
Chandra Graha Shanthi
Kuja(Mangala) Graha shanthi
Rudhra Homam
Budha Graha shanthi
Guru Graha Shanthi
Bhoo Varaha Homam
Chandi Homa
Lakshmi Kubera Homam
Laxmi Ganapathi Homam
Maha Lakshmi Homam
Aghora Hoamam
Maha Sudarshana Homam
Shani graha Tailabhishekam
Shukra Graha Shanthi
Saraswathi Homa
Varaha Swami pooja
Sri Suktha Homam
lalitha Sahasra naama Kumkuma Pooja
Annapraasana
Devi Khadgamaala Kumkuma Pooja
Aksharabhyasam
office opening pooja
Varalakshmi vratam
Upanayanam
Engagement
Bhoomi pooja / Shanku Sthapana
Atla Thathi Nomu pooja
Subramanya swami pooja
Dhanvantari Havan
Dakshina Murthy Havan
Lalitha havan
santhana Gopala Havan
Durga laxmi saraswathi homam
NAKSHATRA HAVAN
Lakshmi Narasimha Havan
Shani Graha Shanthi
Raahu Graha Shanthi
Ketu graha Shanthi
Durga Homam
Dakshina moorthy pooja
Sarpa dosha Nivarana pooja
Anjaneya swami pooja
vundralla thathi nomu
shiridi sai baba vratham
kaala bhairava pooja
santhana gopala swamy pooja
Chitra Gupta Nomu
shiridi sai baba pooja
kalyanam (marrages)
Ayyappa Swami mandapa pooja
Durga Ganapathi Vratam
Anantha PadmaNabha Swami Vratam
Santhoshi Mata Vratam
Vaibhava Laxmi Vratam
Garuda Panchami Vratam
Sri Krishnasthami Vratam
Radha Sapthami Vratam
Ksheerabdhi Dwadasi Vratam
Madana Dwadasi Vratam
Shodasa Gowri Vratam
Trinadha Vratam
Amavasya Somavaram Vratam
Rushi Panchami Vratam
Sankata Hara Chathurdhi
Manyu Sukyha Homam
Mukhava Lokanam(Face see on oil)
Sampada SukraVaram Nomu
Sravana Mangala Gowri Vratam
Laksha Vattula Nomu
Kailasa Gowri Nomu
Udaka Shanthi
Gruha Shanthi
Yantra Prathistha